Informacje kontaktowe

  • (+48) 62 783 20 00
  • agrecol@agrecol.pl
  • Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów
  • Poniedziałek - Piątek : 07:00 - 17:00

AGRECOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000181409

NIP: 9970051296

Regon: 731434920

Kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł

Zapraszamy do kontaktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie moich danych osobowych przez Agrecol Sp. z o.o. z siedzibą w Mesznary 2, 98-400 Wieruszów (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dnia 29.08.1997). Przyjmuję do wiadomości, iż dane podaję dobrowolnie oraz że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich uzupełniania i uaktualniania. Zgadzam się ponadto z Polityką prywatności.