Informacje kontaktowe

  • (+48) 62 783 20 00
  • agrecol@agrecol.pl
  • Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów
  • Poniedziałek - Piątek : 07:00 - 17:00

AGRECOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000181409

NIP: 9970051296

Regon: 731434920

Kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł

Zapraszamy do kontaktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agrecol sp. z o. o. o numerze identyfikacyjnym NIP: 9970051296 [oraz jej partnerów handlowych] w celu realizacji konkursu/przesyłania newslettera/statystycznym zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do chwili wyrejestrowania użytkownika z newslettera (rezygnacja polega na: wysłania wiadomości zwrotnej o treści: NIE). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez Agrecol sp. z o. o. o numerze identyfikacyjnym NIP: 9970051296 [oraz jej partnerów handlowych]. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez Agrecol sp. z o. o. o numerze identyfikacyjnym NIP: 9970051296 [oraz jej partnerów handlowych]. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Korzystając z formularza zgadzasz się z Polityką prywatności.