Madonis.pl

Dane kontaktowe:

Mesznary 2, 98-400 Wieruszów,

tel. +48 62 78 32 000,

fax +48 62 78 44 445

e-mail: madonis@madonis.pl

Dane rejestrowe:

MADONIS Sp. z o.o., Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia,

XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000590524,

Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN

NIP: 997-01-53-559

REGON: 363182050

Jak dojechać?: