POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Wzajemne pozytywne oddziaływanie ekonomii, ekologii, klientów i społeczności lokalnej jest szczególnie ważne dla firmy AGRECOL.

Zadaniem firmy AGRECOL jest produkcja wysokiej jakości profesjonalnych nawozów specjalistycznych oraz środków do pielęgnacji i ochrony roślin, w pełni zaspokajających oczekiwania rynku. Działanie zgodne z zasadami szeroko pojętej ekologii oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. Utrzymanie opinii rzetelnego i godnego zaufania partnera.

Cele:

  • Konkurencyjność wyrobów na rynku oraz utrzymanie statusu wiodącego dostawcy nawozów specjalistycznych oraz środków do pielęgnacji i ochrony roślin.
  • Zapewnienie krótkich terminów realizacji i najwyższej jakości wyrobów, a dzięki temu osiągnięcie pełnego zadowolenia klientów.
  • Współpraca z zainteresowanymi stronami oparta na poszanowaniu wzajemnych relacji.
  • Unowocześnianie procesów technologicznych.
  • Profesjonalizm i odpowiedzialność w realizowaniu obowiązków pracowniczych.
  • Spełnienie odpowiednich wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz innych wymagań, które dotyczą naszej spółki.
  • Zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeń
    związanych z produkcją i wyrobem.

Zobowiązujemy się do stosowania i ciągłego doskonalenia w firmie AGRECOL Sp. z o.o. systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z normami ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, który pozwala na realizację niniejszej Polityki jakości i środowiska, osiągnięcie zaplanowanych celów, m.in. w zakresie poprawy jakościowych i środowiskowych efektów działalności.

 

Załącznik: POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

 

 

 

 

 

Wydanie 01                                                                                                                      Data obowiązywania: 15.03.2018