W ramach realizacji projektu planowane jest opracowanie modelu biznesowego firmy Agrecol, którego wdrożenie umożliwi rozwój działalności eksportowej na rynkach zachodnioeuropejskich i skandynawskim należących do UE. W celu opracowania modelu biznesowego umożliwiającego skuteczną internacjonalizację

Wnioskodawcy konieczny jest zakup następujących usług:

– zakup usługi doradczej z zakresu opracowania strategii działalności międzynarodowej,

– zakup usługi doradczej z zakresu opracowania bazy danych potencjalnych kontrahentów dla wybranych   

  rynków docelowych,

– zakup usługi doradczej z zakresu określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia zainteresowania w grupie 

  docelowej, potencjalnych partnerów handlowych, przygotowanie wzorcowej oferty współpracy.

Rezultaty wyżej wymienionych usług doradczych (raporty) stworzą kompleksowy model biznesowy, który zostanie uwzględniony w aktywach Wnioskodawcy jako wartość niematerialno-prawna.

[ultimate_heading heading_tag=”h2″ alignment=”left” spacer=”no_spacer” spacer_position=”top” spacer_img_width=”48″ line_style=”solid” line_height=”1″ line_color=”#333333″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″]

Całkowita wartość projektu: 123 000,00 zł

[/ultimate_heading][ultimate_heading heading_tag=”h2″ alignment=”left” spacer=”no_spacer” spacer_position=”top” spacer_img_width=”48″ line_style=”solid” line_height=”1″ line_color=”#333333″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″]

Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

[/ultimate_heading]