W ramach realizacji projektu planowane jest opracowanie modelu biznesowego firmy Agrecol, którego wdrożenie umożliwi rozwój działalności eksportowej na rynkach zachodnioeuropejskich i skandynawskim należących do UE. W celu opracowania modelu biznesowego umożliwiającego skuteczną internacjonalizację

Wnioskodawcy konieczny jest zakup następujących usług:

– zakup usługi doradczej z zakresu opracowania strategii działalności międzynarodowej,

– zakup usługi doradczej z zakresu opracowania bazy danych potencjalnych kontrahentów dla wybranych   

  rynków docelowych,

– zakup usługi doradczej z zakresu określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia zainteresowania w grupie 

  docelowej, potencjalnych partnerów handlowych, przygotowanie wzorcowej oferty współpracy.

Rezultaty wyżej wymienionych usług doradczych (raporty) stworzą kompleksowy model biznesowy, który zostanie uwzględniony w aktywach Wnioskodawcy jako wartość niematerialno-prawna.

Całkowita wartość projektu: 123 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł