Madonis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu ofertowym nr 1/Madonis/2016. W związku z powyższym przekazujemy Państwu odpowiedź na otrzymane zapytanie:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu ofertowym inkubator w wersji ze sterownikiem z automatycznym sterowaniem prędkością wentylatora, klapy spalin, pozycji powietrza bez udziału użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ramach przedmiotu zamówienia inkubator w wersji ze sterownikiem z automatycznym sterowaniem prędkością wentylatora, klapy spalin, pozycji powietrza bez udziału użytkownika.”