Mesznary, 03.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Agrecol, w celu wejścia na nowe rynki zbytu”, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Poddziałania 2.2.1 „Modele biznesowe MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na opracowanie strategii działalności międzynarodowej firmy AGRECOL w celu wejścia na nowe rynki zbytu zagranicą.

Zapytanie do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1 Agrecol 2016 doc

Zapytanie ofertowe nr 1 Agrecol 2016 pdf