komunikat


 

Mesznary, 17.02.2016r.

Uprzejmie informujemy, że procedura wyboru  wykonawcy  w ramach Zapytania ofertowego nr

1/2016r. w firmie AGRECOL Sp. z o.o. uległa wydłużeniu do dnia 23.02.2016r.

Do tego dnia zostanie zamieszczona informacja o wyniku Zapytania ofertowego nr 1/2016.

Kierownik Projektu

Jerzy Klimczak


Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych w AGRECOL,

w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnych produktów”, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na: stację uzdatniania wody o wydajności 500 dm3.

1956_001-11956_001-2 1956_001-3 1956_001-4 1956_001-5 1956_001-6 1956_001-7 1956_001-8 1956_001-9

Do pobrania: Zapytanie ofertowe

Do pobrania: Załącznik