Agrecol Sp. z o.o. posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania środowiskiem naturalnym

ISO 14001

Jest on potwierdzeniem naszego profesjonalnego prowadzenia
proekologicznej polityki zarządzania firmą. Zakład produkcyjny, zlokalizowany w pobliżu rzeki Prosny spełnia wszelkie krajowe i światowe wymogi związane z bezpieczną produkcją chemii ogrodniczej i chemii gospodarstwa domowego. Dotyczy to także magazynowania i spedycji gotowych produktów.

W Agrecol Sp. z o.o. od lat sukcesywnie jest prowadzone ekologiczne gospodarowanie wszelkimi odpadami, które powstają w związku z działalnością przedsiębiorstwa. Przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi zorganizowana jest na terenie firmy selektywna zbiórka odpadów, dzięki której znaczna ich część trafia do recyklingu.

Od 2015-tego roku Spółka uczestniczy w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Więcej na ten temat.